Logopedist

Bij een achterstand op het gebied van taal, spraak, stem of gehoor kan begeleiding plaatsvinden door een logopedist. Logopedie vindt onder schooltijd plaats. De ouders worden op de hoogte gebracht van de onderzoeksresultaten. 

Logopedie vanuit de particuliere praktijk wordt niet door de school betaald, maar door uw verzekering. De logopediste van de particuliere praktijk informeert u hierover.

De schoollogopedist wordt ingezet ter ondersteuning van groepsleraar en leerlingen in de groepssituatie. De ouders worden uitgenodigd voor het bijwonen van individuele lessen. De leerlingen krijgen oefeningen mee voor thuis.

Kinderfysiotherapeut

Er is een fysiotherapeut die onder schooltijd uw kind kan behandelen.  Dit wordt niet door de school betaald, maar door uw verzekering. In verband met de verzekering verloopt de verwijzing via uw huisarts.

Remedial Teacher

Remedial teaching wordt gegeven aan enkele leerlingen met zeer ernstige taal-, lees-, spelling- en/of rekenproblemen. De remedial teacher adviseert de leerkracht bij leerproblemen.

Spelbegeleiding

Spelen is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Het geeft een kind plezier en ontspanning, maar ook worden door het spelen veel vaardigheden geleerd en ontwikkeld. Niet bij alle kinderen gaat het spelen vanzelf. Als uw kind niet goed kan spelen, of te weinig spelervaring heeft opgedaan, heeft het daardoor vaak moeite met het samenspelen met leeftijdsgenoten, wordt het niet gekozen of buitengesloten bij het spelen of kan het zichzelf niet goed vermaken. Spelbegeleiding is een vorm van remedial teaching, waarbij het kind zich stap voor stap spelvaardigheden eigen maakt. 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl