De schooltijden

De Kingmaschool heeft een continurooster. De leerlingen eten in hun eigen groep met de leerkracht.   

  • Maandag t/m vrijdag: 8:45-14:15 uur 

Er is pleinwacht vanaf 8.30 uur. De kinderen van de kernafdeling mogen dan direct naar het buiten en middenplein. Er is op ieder plein pleinwacht aanwezig.
Ouders die hun kinderen zelfstandig halen en brengen mogen niet parkeren op de stroken voor school. Ook na schooltijd is er pleinwacht op het Jonge Kind plein voor de buskinderen en op het buitenplein voor de fietskinderen. Kinderen die worden gebracht zijn vanaf 8.30 uur welkom. Voor 8:30 uur is er geen pleinwacht aanwezig en bent u of de busvervoerder verantwoordelijk voor uw kind. Wij gaan er dan ook vanuit dat uw kind voor 8:30 uur niet alleen op het plein staat, maar samen met u of iemand die u hiervoor verantwoordelijk stelt.


 

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Locatie