De Organisatie

De leerlingen worden op basis van hun leeftijd, sociaal emotionele ontwikkeling en leervaardigheden in een groep ingedeeld. De kinderen werken zo veel mogelijk op hun eigen niveau. De groepen hebben namen van dieren van klein naar groot passend bij de leeftijden. De Kingmaschool bestaat uit:
• Jong Kind Afdeling met 4 groepen
• SBO school met 7 groepen

Jonge Kind Afdeling (JK Afdeling)

  • Er zijn 3 Jonge Risico Kinderen JRK groepen (Vlinders, Bijen en Lieveheersbeestjes) met ongeveer twaalf kinderen in de leeftijd van 4 - 6/ 7 jaar. 
  • Een groep (Kameleon - er is geen wachtlijst ) voor kinderen met een onderwijszorgarrangement met specifieke aandacht voor externaliserend gedrag. De groep heeft gemiddeld 8 kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. In deze groep bieden wij onderwijs samen met een pedagogisch medewerker vanuit Youké. 
  • Een kleutergroep (Krekels) waarvan een deel van de leerlingen verbonden zijn aan de dagbehandeling-groep van Youké met kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. 
  • De kinderen van de Jonge Kind afdeling kunnen op de Kingmaschool blijven of uitstromen naar onder andere het Speciaal Basisonderwijs, Spraak- taalscholen, regulier basisonderwijs, scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen, scholen voor kinderen met bijzondere gedragscomplexen of scholen die gespecialiseerd zijn in autisme.

De Kernafdeling (6 - 13 jaar)

De kernafdeling telt 7 groepen en is bestemd voor kinderen die, ondanks een beneden gemiddelde, gemiddelde of boven gemiddelde intelligentie, leer- en/ of ontwikkelingsproblemen hebben. Het aantal kinderen per groep is gemiddeld 16 leerlingen in de middenbouw en 18 leerlingen in de bovenbouw. 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl