Vreedzameschool

De Vreedzame School gaat niet alleen over het oplossen van conflicten, maar ook over de school als een gemeenschap. Een school waarbij iedereen zich betrokken voelt. Waar iedereen zich gehoord en gezien voelt. Waar leerlingen verantwoordelijkheden krijgen en nemen. Een school waar leerlingen een stem krijgen. Maar ook een school waarin iedereen zich respectvol gedraagt.
Dat zijn de drie doelen van het programma: constructief omgaan met conflicten, verantwoordelijkheid van kinderen vergroten en positief sociaal gedrag.
Een Vreedzame School is een school waarin kinderen goed met elkaar samenwerken, waarin ze het leuk vinden om samen te werken, en waarin alle kinderen met elkaar kunnen samenwerken.
Een Vreedzame School is ook een school waarin verschillen mogen bestaan, en waarin iedereen verschillen waardeert. Vandaar: anders en toch samen.
 

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Locatie