Aanmelding

Samenwerkingsverband de Eem heeft de wettelijke taak om te beoordelen of de plaatsing van een kind op een SBO-school van het samenwerkingsverband noodzakelijk is. Indien plaatsing noodzakelijk is, wordt er een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven.

Kennismakingsgesprek

U kunt telefonisch contact met ons opnemen. De intern begeleider maakt dan een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen wij uw vragen beantwoorden. Daarnaast laten wij u de Kingmaschool en onze manier van werken zien.

Aanmelding

Nadat de toelaatbaarheidsverklaring  is afgegeven kunt u uw zoon of dochter aanmelden op SBO Kingmaschool.

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Locatie