Welkom op de Kingmaschool!

We hopen dat u door het bezoeken van deze website een goede indruk zult krijgen van wie wij zijn, wat we bieden en waar we voor staan. We zijn benieuwd naar uw reacties.

De Kingmaschool is een school voor speciaal basisonderwijs in Amersfoort Zuid. Er zijn 2 afdelingen:

De Jonge Kind afdeling voor kinderen van 4 tot 7 jaar (5 groepen)

  • 4-7 jarigen waarvan onderwijs- en ondersteuningsbehoeften nog bepaald moeten worden (Jonge Risico Kind arrangement = JRK)
  • 4-7 jarigen met gedragsproblematiek, zoals opstandig en/ of druk gedrag. Onderwijs en zorg (Youke) gecombineerd (Onderwijs- Zorg- Arrangement. De Kameleon= OZA )
  • 4-6 jarigen waar kleuteronderwijs geboden wordt in combinatie met dagbehandeling Youke (Onderwijs- Zorg- Arrangement. De Krekels)

Kern afdeling voor kinderen van 6 tot 13 jaar (8 groepen)

  • Leerlingen met IQ >75 met leer en/ of gedragsproblemen die op enige wijze gestagneerd zijn in hun ontwikkeling (ASS problematiek, disharmonische intelligentieproblemen, dyslexie, dyscalculie, ADHD, hechtingsproblematiek)

De Kingmaschool staat voor hoogwaardig onderwijs en biedt een optimaal ontwikkelingsaanbod voor leerlingen die op enige wijze zijn gestagneerd in hun ontwikkeling. Met plezier naar school gaan en dat de leerlingen daar veel kunnen ontdekken en leren is ons uitgangspunt.  

Leerlingen hebben een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband De Eem om toe gelaten te worden op onze school.  

Wij willen een school zijn waarin iedere leerling:

  • zich gezien en gehoord voelt binnen een veilig klimaat.
  • de kans krijgt om zich op zijn of haar niveau optimaal te kunnen ontwikkelen zowel op sociaal-emotioneel als op didactisch niveau.
  • rust, structuur en voorspelbaarheid geboden krijgt.

Als team zijn wij ons ervan bewust, dat wij verantwoordelijk zijn voor de speciale ondersteuning die iedere leerling nodig heeft. Wij stemmen ons handelen daarom af op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling, waarbij we uitgaan van ontwikkelingskansen en ontwikkelingsmogelijkheden. 

Met de ouders werken wij samen aan de ontwikkeling van hun kind. Een goede en open communicatie is daarbij belangrijk en bevordert de ontwikkeling van de leerling. 

Op deze site vindt u: de schoolgids, de jaarkalender en andere wetenswaardigheden die u als betrokkene nodig kan hebben. 

Wilt u meer informatie of wilt u de school bezoeken, dan bent u van harte welkom!

Namens het hele team,

Batina Roovers
Locatiedirecteur 
 

 

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Locatie