Vacatures

Wij zijn op zoek naar een intern begeleider

Functieomschrijving

Het bestuur van Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort en omstreken (SSOA) is voor de Kingmaschool in Amersfoort-Zuid op zoek naar een onderwijsinhoudelijk sterke intern begeleider met een achtergrond als orthopedagoog gedragsspecialist en met affiniteit met het speciaal (basis) onderwijs. Een ervaren onderwijsprofessional die processen vormgeeft en bewaakt, teamleden begeleidt, de directie proactief adviseert én kansen herkent en benut bij de inrichting van de zorg in de nieuw te vormen SBO-voorziening in Amersfoort-Zuid.

Functie-eisen

We zoeken kandidaten met de combinatie van ervaring in de zorg in het primair onderwijs en een universitaire opleiding tot orthopedagoog met gedragsspecialisatie. Kandidaten die daarnaast aantoonbare expertise hebben in het jonge kind hebben een pre.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie van 0,6-1,0 fte in de schaal LC (leerkracht met taakspecialisatie als intern begeleider zonder lesgevende taak) volgens de cao voor het primair onderwijs.

Organisatie

De Kingmaschool is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) met Jonge kindafdeling (JK) met 130 leerlingen. In de Jonge kindafdeling werkt de school dagelijks intensief samen met jeugdzorg in de onderwijszorgarrangement-groep. Kernbegrippen van de Kingmaschool zijn: professionaliteit, veiligheid en waardering, plezier, werkend vanuit een gedeelde visie, samenwerkend in de breedste zin van het woord, kwaliteit van onderwijs, verbindend en vernieuwend bezig zijn, een reëel maatwerk toekomstperspectief voor ieder kind geformuleerd in doelen en ontwikkelingsperspectief.

De Stichting Speciaal Onderwijs Amersfoort en Omstreken is het bevoegd gezag van twee scholen voor speciaal basisonderwijs: de Kingmaschool in Amersfoort-Zuid en Boulevard410 in Amersfoort-Noord. Het expertisecentrum van de stichting is er voor het regulier primair onderwijs met een ‘SBO’-ondersteuningsvraag. De stichting biedt optimale ontwikkelingskansen met eigentijds primair onderwijs in een veilige en uitdagende leeromgeving aan leerlingen die zijn aangewezen op extra begeleiding. Goed opgeleide, gemotiveerde en gespecialiseerde personeelsleden zetten zich in voor de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling.
 

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden in de profielschets.

Uw brief en cv kunt u versturen via het inschrijfformulier op deze pagina t.a.v. mevrouw P.R. Zwaal-Arora o.v.v. vacaturenummer 20190158.
 
De voorselectiegesprekken vinden plaats op 8 en 10 mei 2019.
 
We zien uw reactie graag uiterlijk 5 mei 2019 tegemoet.


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl