Aanmelding

Samenwerkingsverband de Eem heeft de wettelijke taak om te beoordelen of de plaatsing van een kind op een SBO-school van het samenwerkingsverband noodzakelijk is. Indien plaatsing noodzakelijk is, wordt er een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven. 

Kennismakingsgesprek

U kunt telefonisch contact met ons opnemen. De directeur maakt dan een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek kunnen wij uw vragen beantwoorden. Daarnaast laten wij u de Kingmaschool en onze manier van werken zien. 

Aanmelding

Nadat de toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven kunt u uw zoon of dochter aanmelden op SBO Kingmaschool.


Geen wachtlijst
Heeft uw kind een onderwijszorgarrangement en bent u op zoek naar een goede plek? De groep Kameleon heeft ruimte voor uw kind. Het is een groep met gemiddeld 8 kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. In deze groep bieden wij onderwijs samen met een pedagogisch medewerker vanuit Youké.  


   

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl