Ouders

Betrokkenheid en meewerken

 
Regelmatig contact tussen school en ouders is belangrijk voor een goede begeleiding en ontwikkeling van de kinderen. Kinderen ervaren de belangstelling van hun ouders als positief. Een luisterend oor, een verwonderde blik, een schouderklopje en vooral een opsteker (compliment) helpen allemaal mee om met plezier het schoolse werk te doen. Betrokken zijn bij de school beperkt zich niet tot het trouw bezoeken van de ouderavonden en af en toe een gesprek met de leerkracht van uw kind. U kunt ook meewerken aan allerlei activiteiten in de school zoals bij het organiseren van sporten, feesten en schoolreisjes. Daarnaast vragen we soms hulp bij het onderwijs in een groep. Door het bezoeken van de groep van uw kind(eren) tijdens de spelmiddag krijgen ouders een goed beeld van wat er in de klas gebeurt. Actief meepraten en meedenken in de medezeggenschapsraad (MR) is ook een goede manier om de school van een andere kant te leren kennen. 

Contact ouders en school

Op verschillende manieren krijgt u informatie over school, via :

  • De website, met onze website willen we informatie verschaffen over onze school. We informeren u over wie we zijn en wat we doen. We doen dit voor de ouders en de leerlingen van onze school, maar natuurlijk ook voor andere geïnteresseerden. Begin 2019 is de site in een nieuw jasje gestoken.
  • Algemene ouderavonden, soms worden ouderavonden met een bepaald thema gehouden. Alle ouders van de gehele school zijn dan van harte welkom. Ook andere belangstellenden worden er bij uitgenodigd. 
  • Open ochtenden, op deze ochtenden kunt u kijken in de klas van uw kind. Daarnaast kunt u natuurlijk (op afspraak) na 14.15 uur in de klas het werk van uw kind bekijken of een praatje maken met de leerkracht.
  • Rapportbesprekingen, het rapport verschijnt voor de groepen 1 t/m 8 twee keer per schooljaar. 2 keer per jaar zijn er oudergesprekken over de vorderingen van uw kind. Tweemaal spreekt de leerkracht met de ouders over deze schriftelijke rapportage.
  • Contactmomenten, Wilt u informatie, dan kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken met de groepsleerkracht of de directie. Ouders als school het initiatief nemen voor een extra gesprek als daar aanleiding voor is. Als er een plan voor extra zorg gemaakt wordt, worden ouders ingelicht en wordt het document ondertekend door ouders.
  • Startgesprek: bij de start van het schooljaar vindt er een gesprek plaats tussen ouders en leerkracht over de plannen in het nieuwe jaar. 
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl