Ziek melden / Verlof aanvragen

Als uw zoon of dochter ziek is, willen wij dit uiteraard graag weten. Wilt u dit telefonisch tussen 08.15 uur en 08.30 uur melden of anders een melding doen via SocialSchools. 

Voor belangrijke gebeurtenissen in het gezin kunt u vrij vragen aan de directie; aanvraagformulieren voor verlof zijn verkrijgbaar bij de schooladministratie. Voor een bezoek aan huisarts of tandarts kunt u vrij vragen via SocialSchools. 
Het reglement van de leerplichtwet wordt gehanteerd.
Het is wettelijk verboden om kinderen vrij te geven voor extra vakanties buiten de schoolvakanties om!
Als u uw kind toch de school moet laten verzuimen in verband met uw vakantieplanning, dan bent u verplicht een werkgeversverklaring te overleggen met daarin de mededeling dat u niet in staat bent door uw werkzaamheden tijdens reguliere schoolvakanties twee aaneengesloten weken vakantie op te nemen. 
Bovenstaande geldt alleen voor ouders met een bijzonder beroep; bijvoorbeeld werkzaam in de horeca.

Een verlofaanvraag dient minimaal 8 weken voorafgaande aan het verlof bij de directeur van de school te worden aangevraagd. De leerplichtambtenaar van uw gemeente oefent strenge controle uit op het schoolverzuim. Wanneer uw kind om welke reden dan ook, ziekte en buitengewone omstandigheden daargelaten, de school verzuimt zonder toestemming van de directeur is er sprake van ongeoorloofd verzuim. De directeur is dan verplicht de leerplichtambtenaar schriftelijk op de hoogte te stellen van dit verzuim. De leerplichtambtenaar kan dan een boete opleggen. De groepsleerkrachten zijn verplicht om onwettig verzuim aan de directeur te melden.

N.B. Een aanvraag voor speciaal verlof (bijvoorbeeld familieomstandigheden) wordt beoordeeld door de directeur. 
Formulier verlofaanvraag.

Als een leerkracht ziek is
Ook leerkrachten worden soms ziek. Om vervanging dan soepel te laten verlopen, werken er op de school extra leerkrachten. In de regel worden kinderen bij ziekte van een leerkracht opgevangen door één van deze leerkrachten. Alleen in het uiterste geval wordt ouders gevraagd hun kind een dag thuis te houden. Uiteraard worden ouders daarvan vooraf op de hoogte gesteld. 
Wij houden rekening met elkaar
Wij zijn hier om te leren
Wij gaan zorgvuldig om met materiaal en de omgeving
Wij helpen elkaar en luisteren naar elkaar

Contact

Kingmaschool
Dorresteinseweg 7
3817 GA Amersfoort
Tel: 033 - 46 16 223

Email: administratie.kingmaschool@meerkring.nl
Leerlingenadministratie:
Tel: 033 - 46 25 065

Snel naar

Volg ons

Volg ons op onze social media kanalen.


Meerkring

De Kingmaschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl