Team

Naast de groepsleraren hebben we vakleraren, leraren met een speciale taak, specialisten en ondersteunend personeel. Het team van de Kingmaschool is als volgt samengesteld:
 • Locatiedirecteur
 • Intern begeleiders
 • Groepsleraren
 • Onderwijsassistenten
 • Spelbegeleider
 • Jeugdzorgwerkers
 • Vakleraar bewegingsonderwijs
 • Kinderfysiotherapeut
 • Logopedist
 • Schoolpsycholoog
 • Schoolarts
 • Conciërge
 • Administratief medewerker
 • Schoonmaker

We werken samen met
 • Ondersteuningsarrangementen bij hulpvragen voor jonge kinderen (kleuters) of voor groepen jonge kinderen
 • Intensieve zorg samenwerkingspartner: Youke Sterke Jeugd
 • Sociaal team en/of wijkteam
 • Jeugdzorg instellingen: o.a. Fornhese, RIAGG, Samen veilig, Dr. Bosman, GGZ Centraaal, UMC, ‘sHeerenloo
 • Kinderfysiotherapiepraktijk Amersfoort
 • Logopediepraktijk: Sprekenderwijs
 • Buitenschoolse opvang: Bzzzonder
 • Samenwerkingsverband de Eem: onderwijsondersteuners
 • Samenwerkingsverband Eemland (VO)
 • Opleidingsscholen (pabo, roc’s)
 • Leerplicht
Wij houden rekening met elkaar
Wij zijn hier om te leren
Wij gaan zorgvuldig om met materiaal en de omgeving
Wij helpen elkaar en luisteren naar elkaar

Contact

Kingmaschool
Dorresteinseweg 7
3817 GA Amersfoort
Tel: 033 - 46 16 223

Email: administratie.kingmaschool@meerkring.nl
Leerlingenadministratie:
Tel: 033 - 46 25 065

Snel naar

Volg ons

Volg ons op onze social media kanalen.


Meerkring

De Kingmaschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl