Ondanks alle inspanningen die de school verricht om goed onderwijs te geven in een veilige pedagogische setting, kunnen er toch omstandigheden ontstaan waarbij leerlingen tijdelijk of permanent de toegang tot school ontzegd moet worden. Een tijdelijke maatregel is een schorsing, een permanente maatregel is een verwijdering. 

Klik hier voor het schorsing- en verwijderingsbeleid.
Wij houden rekening met elkaar
Wij zijn hier om te leren
Wij gaan zorgvuldig om met materiaal en de omgeving
Wij helpen elkaar en luisteren naar elkaar

Contact

Kingmaschool
Dorresteinseweg 7
3817 GA Amersfoort
Tel: 033 - 46 16 223

Email: administratie.kingmaschool@meerkring.nl
Leerlingenadministratie:
Tel: 033 - 46 25 065

Snel naar

Volg ons

Volg ons op onze social media kanalen.


Meerkring

De Kingmaschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl