Vanaf 1 augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs ingevoerd. In het kader van Passend Onderwijs is er een samenwerkingsverband Primair Onderwijs (SWV de Eem) opgericht voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar.

Wij vragen ouders/verzorgers eerst te komen kijken op onze school voor een oriëntatiebezoek. In overleg met u bepalen we of wij het juiste onderwijs voor uw kind kunnen bieden. Wanneer u ervoor kiest om uw kind aan te melden, is het van belang dat uw kind een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft.

Een TLV moet worden aangevraagd door de huidige school van uw kind. Dit kan ook een voorschoolse voorziening zijn zoals bijvoorbeeld een Kinderdagcentrum. Zit uw kind nog niet op school en gaat uw kind niet naar een (gespecialiseerde) voorschoolse voorziening, dan moet de TLV worden aangevraagd door de school waarvoor u hem of haar heeft aangemeld.  Meer informatie over onder andere de TLV en Passend Onderwijs, vindt u ook op de site van SWV de Eem.
Wij houden rekening met elkaar
Wij zijn hier om te leren
Wij gaan zorgvuldig om met materiaal en de omgeving
Wij helpen elkaar en luisteren naar elkaar

Contact

Kingmaschool
Dorresteinseweg 7
3817 GA Amersfoort
Tel: 033 - 46 16 223

Email: administratie.kingmaschool@meerkring.nl
Leerlingenadministratie:
Tel: 033 - 46 25 065

Snel naar

Volg ons

Volg ons op onze social media kanalen.


Meerkring

De Kingmaschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl