De vreedzame school

De Vreedzame School gaat over het oplossen van conflicten, maar ook over de school als een gemeenschap. Een school waarbij iedereen zich betrokken voelt. Waar iedereen zich gehoord en gezien voelt. Waar leerlingen verantwoordelijkheden krijgen en nemen. Een school waar leerlingen een stem krijgen. Maar ook een school waarin iedereen zich respectvol gedraagt. 

De drie doelen van het programma:
* Constructief omgaan met conflicten.
* Verantwoordelijkheid van kinderen vergroten.
* Positief sociaal gedrag. 

Een Vreedzame School is een school waar kinderen goed met elkaar samenwerken, waar ze het leuk vinden om samen te werken, en waar alle kinderen met elkaar kunnen samenwerken. 

Een Vreedzame School is ook een school waar verschillen mogen bestaan, en waar iedereen verschillen waardeert. Vandaar: anders en toch samen.
Wij houden rekening met elkaar
Wij zijn hier om te leren
Wij gaan zorgvuldig om met materiaal en de omgeving
Wij helpen elkaar en luisteren naar elkaar

Contact

Kingmaschool
Dorresteinseweg 7
3817 GA Amersfoort
Tel: 033 - 46 16 223

Email: administratie.kingmaschool@meerkring.nl
Leerlingenadministratie:
Tel: 033 - 46 25 065

Snel naar

Volg ons

Volg ons op onze social media kanalen.


Meerkring

De Kingmaschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl