Schoolondersteuningsprofiel

Dit ondersteuningsprofiel wordt opgesteld door leraren, schoolleiding en schoolbestuur, en borduurt voort op het ondersteuningsplan dat de school al heeft. Het gaat over welke ondersteuning geboden kan worden en welke leerlingen wel of niet geplaatst kunnen worden. Maar ook wat er van leraren verwacht wordt en hoe ervoor gezorgd wordt dat zij die verwachtingen ook waar kunt maken. 
Leraren en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school. Jaarlijks wordt dit document geëvalueerd en geactualiseerd.

De keuzes die in het schoolondersteuningsprofiel gemaakt worden zijn bepalend voor hoe passend onderwijs er op onze school uit ziet. 


Schoolondersteuningsplan

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl