Schoolbeleidsplan

In dit Strategisch beleidsplan (SBP) 2017-2019 van stichting SO Amersfoort e.o. staan de ambities en gewenste resultaten voor de komende periode beschreven op het gebied van onderwijs, medewerkers, organisatie en partners. Deze ambities en resultaten geven sturing aan onze activiteiten. De strategische doelen uit dit plan worden door de scholen vertaald in de school- en jaarplannen.

Dit SBP volgt op het strategisch beleidsplan van 2013-2017. We hebben gekozen voor een strategisch beleidsplan met een looptijd van augustus 2017 tot juli 2019 (twee schooljaren). Er zal in deze beleidsperiode veel veranderen in het speciaal basisonderwijs (SBO) in de regio Amersfoort, veranderingen die invloed hebben op onze scholen. Wij willen met ons strategisch beleid inspelen en aansluiten op deze veranderingen. Een tweede reden is dat we op deze manier vanaf 2020 met een nieuw strategisch beleidsplan aansluiten op de looptijd van de schoolplannen (2020- 2024).

Dit strategisch beleidsplan is in gezamenlijkheid tot stand gekomen. Met input van teams, het management (MT), de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en de Raad van Toezicht (RvT) is het vorige beleidsplan geëvalueerd en zijn samen de strategische ambities verkend, aangescherpt en vastgesteld. Deze ambities zijn uitgewerkt in dit strategisch beleidsplan. Op 26 september 2017 hebben de GMR en RvT ingestemd met de definitieve versie van dit plan. In de management- en kwaliteitscyclus volgen en bespreken we in de komende beleidsperiode samen de voortgang en de behaalde resultaten op de ambities en sturen waar nodig tijdig bij.

De titel van dit plan is ‘Samen Sterk’ . Het vat onze ambities als organisatie goed samen: samen gaan we voor het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor onze leerlingen en medewerkers, nu en in de toekomst!

Schoolbeleidsplan 2017-2019

Schoolveiligheidsplan 2017-2021

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl