High 5

Als leerlingen voor het eerst naar de Kingmaschool komen, stappen ze veelal uit de vertrouwde omgeving van de ‘oude’ school in de buurt.

Het is belangrijk dat leerlingen, maar zeker ook de ouders zich zo spoedig mogelijk thuis voelen. Je veilig voelen op school betekent dat je wordt geaccepteerd, gestimuleerd, gewaardeerd en gemotiveerd. Dat je kunt spelen en leren en je veilig voelt. Dat je weet waar je terecht kunt als je hulp of steun nodig hebt.

Om dit te realiseren, zijn er duidelijke schoolregels en afspraken gemaakt waar iedereen, groot en klein, zich aan moet houden.

De Kingma high 5 heeft een sleutelrol in de school. Dit is de grondwet, de regels die voor iedereen gelden:

 • Wij houden rekening met elkaar.
 • Wij zijn hier om te leren.
 • Wij helpen elkaar.
 • Wij gaan zorgvuldig om met materiaal en de omgeving.
 • Wij luisteren naar elkaar.

Uitgangspunten die belangrijk zijn in de school:

 • Een schooldag verloopt volgens een vast patroon (het rooster).
 • Met elkaar bewaken we de rust, dagelijkse structuur en de regelmaat.
 • Leraren zijn consequent, in hun gedrag ‘voorspelbaar’ en laten voorbeeldgedrag zien. ‘We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen’.
 • Leerlingen werken zoveel mogelijk op hun eigen niveau en leerlingen worden betrokken bij de voortgang van hun leerproces.
 • Leerlingen leren stem te geven aan dat wat ze voelen en respect op te brengen voor de gevoelens van een ander.
 • Leerlingen worden aangesproken op respectloos gedrag of grove taal.
 • Een goed klimaat bevorderen we ook met plezierige zaken zoals o.a. vieringen, projecten, de Kingma high 5 en het schoolkamp. Een open communicatie met elkaar bevordert een goede sfeer.
 • Centraal in ons onderwijs staan de begrippen: relatie, competentie en autonomie. Dit betekent dat wij als team in ons dagelijks handelen bewust zijn van het evenwicht tussen: 
 • De behoefte van een kind aan een goede relatie met volwassenen en andere kinderen.
 • De behoefte van een kind om zich ‘competent’ te voelen : “ik kan het!”.
 • De behoefte aan autonomie: “ik kan en mag geregeld zelf keuzes maken”.

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl