De Vreedzame School

De Vreedzame School gaat over het oplossen van conflicten, maar ook over de school als een gemeenschap. Een school waarbij iedereen zich betrokken voelt. Waar iedereen zich gehoord en gezien voelt. Waar leerlingen verantwoordelijkheden krijgen en nemen. Een school waar leerlingen een stem krijgen. Maar ook een school waarin iedereen zich respectvol gedraagt.

De drie doelen van het programma:
* Constructief omgaan met conflicten.
* Verantwoordelijkheid van kinderen vergroten. 
* Positief sociaal gedrag.

Een Vreedzame School is een school waar kinderen goed met elkaar samenwerken, waar ze het leuk vinden om samen te werken, en waar alle kinderen met elkaar kunnen samenwerken.

Een Vreedzame School is ook een school waar verschillen mogen bestaan, en waar iedereen verschillen waardeert. Vandaar: anders en toch samen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl