Vacature (G)MR-lid

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting SO is op zoek naar een nieuwe kandidaat voor de oudergeleding Kingmaschool. De scholen van Stichting SO (Boulevard410 en Kingma) kennen ieder een eigen medezeggenschapsraad (MR). Naast deze MR-en is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In deze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad gaat het om zaken waarvoor het belangrijk is dat deze op beide scholen hetzelfde zijn geregeld. Zo wordt in de GMR jaarlijks de begroting besproken met de bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. De GMR is samengesteld uit leden van de MR-en van de scholen, oudergeleding en personeelsgeleding. De GMR staat voor het belang van alle scholen van de stichting. De GMR heeft instemmingsrecht dan wel adviesbevoegdheid. Zo is de GMR betrokken bij jaarlijks terugkerende zaken, zoals het formatieplan, personeelsbeleid, financiële zaken, klachtenregeling, schoolvakanties enz. De GMR vergadert minimaal 6 x per jaar. De bevoegdheden voor ouders en personeel zijn daarbij niet altijd dezelfde. Personeel en ouders kunnen de voorzitter schriftelijk verzoeken om een onderwerp of voorstel op de agenda van de GMR te plaatsen. Wij vragen van kandidaten betrokkenheid bij de school en de stichting, een positief en kritische houding en dat zij 6 avonden + enkele uren voorbereiding beschikbaar zijn. Leden van de GMR: Rob Arntz (oudergeleding Kingmaschool) Houda Chentouf (personeelsgeleding Boulevard410) Coen de Heus (personeelsgeleding Boulevard410) Carolina Jara (oudergeleding Kingmaschool) Stefan Koelewijn (oudergeleding Boulevard410) Bert Soek (personeelsgeleding Kingmaschool) Roos Soederhuizen (personeelsgeleding Kingmaschool) U kunt zichzelf beschikbaar stellen door de voorzitter van de GMR te e-mailen. Ook voor nadere informatie kunt u uiteraard bij de voorzitter terecht. De voorzitter van de GMR is Gerben Bons en hij is te bereiken op e-mailadres: g.bons@stichtingso.nl

Media
  • Naamloos
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl