Naar aanleiding van de persconferentie van 25 januari jl. zijn de regels rondom COVID-19 aangepast.
Hieronder leest u de meest gestelde vragen. 

Bij welke klachten laat ik mijn kind thuis?  

 • verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • hoesten
 • benauwdheid of kortademigheid
 • koorts 
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak 

Wat moet ik doen als mijn kind bovenstaande klachten heeft? ( In principe blijft uw kind thuis. Een ziek kind op school is natuurlijk niet wenselijk).

 • Informeert de leerkracht van de groep. 
 • Uw kind blijft thuis en laat zicht testen of doet een zelftest. 
 • Is deze test positief, dan maakt u alsnog direct een testafspraak bij de GGD. 
 • Bij een negatieve test mag uw kind weer naar school. (Zie ook vraag hieronder). 

Mag mijn kind – met bovenstaande klachten – na een negatieve zelftest weer naar school? 

Ja, uw kind mag na een negatieve zelftest weer naar school, maar het dringende advies is wel om bij klachten dagelijks een zelftest te doen totdat uw kind 24 uur klachtenvrij is. We willen voorkomen dat andere kinderen maar ook personeel klachten krijgen.

Mijn kind is in contact geweest met iemand die een positieve test heeft. Mag mijn kind naar school? 

 • De leerlingen hoeven niet meer in quarantaine als zij in contact zijn geweest met een besmette klasgenoot of ander persoon. Voorwaarde is wel dat zij geen klachten vertonen.
 • Kinderen moeten wel dagelijks een zelftest doen als ze in contact zijn geweest met een besmette persoon. Als dit niet mogelijk is, dan kan de GGD of arts toch een quarantaine adviseren.

Als er meer dan 3 besmettingen in de groep zijn, moet dan de groep in quarantaine? 

 • Nee, dit is niet meer nodig. Wel adviseren wij u als ouders alert te zijn op de gezondheid van uw kind. 
 • Als er over langere termijn meerdere besmettingen in de groep zijn, doet de GGD uitbraakonderzoek. In dat geval kan de GGD nog wel adviseren om een quarantaine-advies te geven voor de hele groep.
 • Wanneer de leerkrachten ziek zijn, dan zullen de kinderen thuis blijven. Uw wordt door ons via Socialschools en/of SMS bericht op de hoogte gesteld. 

Welke zelftest is geschikt? 

Zelftesten die geschikt zijn om te gebruiken, herkent u aan een CE-logo op de verpakking. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/geschikte-corona-zelftesten. Een aantal bekende merken die zelftest aanbieden die CE-markering hebben zijn: Biosynex, Roche 8, Flowflex, Beijing Lepu Medical Technology Co en MP Biomedicals.

Moet mijn kind een mondkapje dragen?

Leerlingen hoeven van niemand afstand te houden. Maar onderwijspersoneel houdt wel zoveel mogelijk afstand van elkaar. Groepen en klassen blijven zoveel mogelijk gescheiden van elkaar. De leerlingen van groep 5/6 dienen wel een mondkapje te dragen bij het verplaatsen in de school. 

Wanneer moet mijn kind nu een zelftest doen? 

 • Indien uw kind in contact is geweest met iemand die een positieve test heeft gekregen. Uw kind dient dan dagelijks een zelftest te doen. 
 • De leerlingen van groep 5/6 doen 2 keer per week een zelftest. Zij krijgen deze van school. Ook als uw kind geen klachten heeft en al gevaccineerd is. Heeft uw kind al corona gehad dan dient u pas 8 weken na de besmetting te starten met zelftest. 

Ik wil mijn kind naar de klas brengen, mag dat?

Nee, vanwege de aangescherpte maatregelen op school, mag u uw kind afzetten bij de pionnen die op het kleuterplein staan. 

Mag ik wel op het schoolplein wachten om mijn kind weer op te halen ‘s middags? 

Ja. U kunt achter de pionnen plaatsnemen en op 1,5 meter van de andere ouders wachten totdat uw kind naar buiten komt. 

Kan ik nog wel een afspraak met de leerkracht maken om het over de voortgang van mijn kind te hebben? 

Als u een afspraak heeft op school (na schooltijd), dan dient u zich te registreren, handen te ontsmetten en een mondkapje te dragen in de school.  Vooralsnog hanteren wij dat alle gesprekken online plaatsvinden. 


Wij houden rekening met elkaar
Wij zijn hier om te leren
Wij gaan zorgvuldig om met materiaal en de omgeving
Wij helpen elkaar en luisteren naar elkaar

Contact

Kingmaschool
Dorresteinseweg 7
3817 GA Amersfoort
Tel: 033 - 46 16 223

Email: administratie.kingmaschool@meerkring.nl
Leerlingenadministratie:
Tel: 033 - 46 25 065

Snel naar

Volg ons

Volg ons op onze social media kanalen.


Meerkring

De Kingmaschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl